2018

Fondacioni Humnaitar Çajla

Fondacioni Humanitar Çajla

Fondacioni Humanitar Çajla është një fondacion i cili u krijua në vitin 2018 me qëllim për të ndihmuar fshatin tonë, Çajla.

Misioni Ynë
Misioni i Fondacionit është të përmirësojë cilësinë e jetës së banorëve të fshatit përmes ndihmës dhe kontributit të anëtarëve dhe donatorëve të ndryshëm.